Контакт

Контакт

Продажен салон ЛЕСНИНА МИ ДОО Скопје

Адреса: Даме Груев 2, 1000 Скопје

Телефон: +389 (2) 3222-555, +389 (2) 3162-814

Факс: +389 (2) 3164-052

Дирекција ЛЕСНИНА МИ ДОО Скопје

Адреса: Бул. Борис Трајковски 100, 1000 Скопје

Телефон: 389 (2) 2700-810, 389 (2) 2700-830

Факс: 389 (2) 2795-077