Description

Поличници од оплеменета иверка во различни дезени:
Скалест поличник ТРЕНД (135 x 30 x 138 h)
Поличник ВИЗА  2х5 полиња (69,4 x 33 x 184 h)
Поличник ВИЗА  3х3 полиња (101,4 x 33 x 113,6 h)
Поличник ВИЗА  4х4 полиња (133,4 x 33 x 148,8 h)