Опис

Flytte е програма со кубични форми и може да биде интегрирана во секој простор благодарение на безвременскиот дизајн.
Високото ниво на флексибилност
овозможува да се прилагодат елементите според потребите на просторијата.

Висина  71 см
Висина на седиштето
43 см
Длабочина на седиштето 60 см