Опис

Столица ЈД 7116-24  хромирана санка / сив мебел штоф.
Количина: 4 парчиња

 

Столица ЈД 7116-24  хромирана санка / крем или бела еко кожа.
Столица ЈД 7116-24  хромирана санка / сив мебел штоф.
Количина: 4 парчиња

 

Столица ЈД 7116-24  хромирана санка / крем или бела еко кожа.