Опис

Фотелја Јуна

висина: 90цм

ширина: 80цм

длабочина: 80цм

висина на седиште: 46цм

длабочина на седиште: 49цм

*можност за изработка во штоф и кожа

*можност за избор на подножје (ногари)