Опис

Спална соба ЛУНА

Кревет ЛУНА 200 х160см           х 1 парче   (без душек и латофлекс летвички)
Наткасна ЛУНА                         х 2 парчиња
Тоалетна комода ЛУНА              х 1 парче
Тоалетно огледало ЛУНА           х 1 парче  
Аголен ормар ЛУНА (состав од фотографијата)    х 1 парче  

Редовна цена 152.845 ден.
Цена за експонат  95.000 ден.